ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

RSS
10 สุดยอดเทคโนโลยีสัปดาห์นี้ (06/14/2013)1. Spray-On Clothing เปิดประตูสู่เทคโนโลยีอนาคตเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Fabrican…View Post

10 สุดยอดเทคโนโลยีสัปดาห์นี้ (06/14/2013)

1. Spray-On Clothing เปิดประตูสู่เทคโนโลยีอนาคต
เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Fabrican…

View Post